ویدئوهای مصاحبه های تلویزیونی

پخش ویدیو

علائم عفونت ادراری در خانمها و آقایون؟

تاثیر کرونا بر کلیه و رابطه جنسی

پخش ویدیو

سنگ کیله - دکتر شهریار ناطق در برنامه صبحی دیگر

پخش ویدیو

دکتر شهریار ناطق در برنامه صبحی دیگر - پروستات 1

پخش ویدیو

بزرگی پروستات و روشهای درمانی آن

پخش ویدیو

سرطان پروستات - به خانه بر می گردیم

پخش ویدیو

التهاب پروستات- به خانه بر می گردیم

پخش ویدیو

زگیل تناسلی- به خانه برمیگردیم

پخش ویدیو

سرطان مثانه - به خانه بر می گردیم