ویدیوهای جراحی

پخش ویدیو

عمل جراحی برداشتن توده مثانه با حفظ مثانه (پارشیل سیستکتومی)

پخش ویدیو

عمل جراحی توده بیضه | سرطان بیضه | تومور بیضه

پخش ویدیو

نحوه انجام جراحی هیدروسل یا درمان تورم بیضه

پخش ویدیو

جراحی بزرگی پروستات (TURP)-دکتر شهریار ناطق

پخش ویدیو

جراحی تنگی مجرا ادراری - دکتر شهریار ناطق

پخش ویدیو

جراحی لیزری سنگ کلیه (PCNL) چگونه انجام میشود؟

پخش ویدیو

جراحی تومور مثانه (TUR-T)-دکتر شهریار ناطق

پخش ویدیو

جراحی سنگ مثانه (لیتولاپاکسی)-دکتر شهریار ناطق

پخش ویدیو

جراحی سنگ حالب (TUL)-دکتر شهریار ناطق