مرور رده

ارولوژی اطفال

فتق (هرنی اینگوئینال) اطفال

بروز هرنی در یک تا پنج درصد اطفال اتفاق می‌افتد که غالباً بروز آن در پسران و بصورت یکطرفه (بیشتر در سمت راست) است. هم چنین میزان بروز در نوزادان نارس (Premature) بیشتر است. تقریباً تمام موارد هرنی…
ادامه مطلب ...