مرور رده

مثانه

چگونه سنگ مثانه را دفع کنیم ؟

سنگ های مثانه زمانی ایجاد میشوند که املاح معدنی شروع به رسوب کردندر مثانه کنند. سنگ مثانه بیشتر در میان مردان میانسال شایع است. سنگ مثانه سنگ مثانه که با عناوین وزیکال کالکولوس و سیستولیتس نیز…
ادامه مطلب ...