مرور رده

مقاله

واکسن زگیل تناسلی

واکسن پاپیلوماویروس انسانی (HPV) یا واکسن گاردازیل(GARDASIL) برای پیشگیری ازعفونت توسط انواع خاصی از ویروس پاپیلومای انسانی کاربرد دارد.واکسن ، حاوی ویروس ضعیف شده ، فاقد خاصیت بیماری زایی و در واقع…
ادامه مطلب ...

سوند حالب (Double J(Dj/jj

در این مقاله به بررسی نحوه ی کار گذاشتن سوند حالب، موارد استفاده از آن  و همچنین عوارض ناشی از آن می پردازیم .استنت های حالبی، که استنت های دابل جی یا استنت های حالبی رو به عقب رونده نیز نامیده می…
ادامه مطلب ...