منو

روز: 1 مرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

1 مرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در این مقاله به بررسی نحوه ی کار گذاشتن سوند حالب، موارد استفاده از...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس