منو

روز: 25 شهریور 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

25 شهریور 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در سنگ شکن برون اندامی ، منبعی در خارج از بدن تولید امواج شوک...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس