منو

روز: 6 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

6 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به بریدن بخشی از پیش پوست آلت تناسلی مردان، ختنه یا ختنه کردن می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس