منو

روز: 6 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

6 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سرطان پروستات سرطانی است که در غده ی کوچک گردویی شکل مردان یعنی غده...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس