منو

روز: 3 دی 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

3 دی 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به التهاب کلاهک و یا سر آلت به علت عفونت یا علل دیگر، بالانیت...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس