منو

روز: 10 خرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

10 خرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

لیتوتریپسی نوعی سنگ شکن برون اندامی (نیازی به برش پوست نیست) میباشد، که برای...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس