منو

روز: 10 خرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

10 خرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

لیتوتریپسی نوعی روش درمانی است که برای درمان انواع مشخصی از سنگ‌های کلیه و...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس