منو

روز: 24 مرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

24 مرداد 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل مقعدی و دیسپلازی مقعدی زگیل مقعدی “کوندیلوما آکومیناتا” بر روی ناحیه اطراف و...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس