منو

روز: 21 دی 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

21 دی 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عفونت اچ پی وی HPV (مخفف عبارت Human papillomavirus به معنی ویروس پاپیلومای انسانی)...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس