منو

روز: 12 بهمن 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

12 بهمن 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سرطان مثانه خصوصا در صورت درمان زود هنگام، اغلب درمان شده و بهبود می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس