منو

روز: 16 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

16 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تومورهای خوش خیم یا تومور های غیر سرطانی بیضه، زائده ای است که به...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس