منو

روز: 24 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

24 اردیبهشت 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اگر متخصص اطفال، آلت تناسلی پرده دار را برای پسرتان تشخیص داده باشد، احتمالا...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس