منو

روز: 27 مرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

27 مرداد 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سنگ کلیه با توجه به نوع، اندازه و محل سنگ، علائم متفاوتی دارد. علائم...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس