منو

روز: 17 شهریور 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

17 شهریور 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سندرم نفروتیک، به مجموعه ای از علائم گفته می شود که نشان دهنده آسیب...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس