منو

روز: 13 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سرطان آلت تناسلی زمانی رخ می دهد که سلولهای درون آلت تناسلی مردانه، رشدی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس