منو

روز: 20 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

20 مهر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درد بالای دستگاه تناسلی عموما بین ناف و کشاله ران حس می شود. این...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس