منو

روز: 12 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

12 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آزواسپرمی، اختلالی است که در آن مایع منی مرد فاقد اسپرم می باشد. آزواسپرمی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس