منو

روز: 18 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

18 آبان 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در برخی از موارد، واریکوسل نیاز به درمان ندارد. در صورت درد، آتروفی بیضه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس