منو

روز: 6 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

6 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

حدود 20 درصد مردان مبتلا به واریس بیضه (واریکوسل) رگ های متورم در کیسه بیضه می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس