منو

روز: 30 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

30 آذر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آلوپورینول به منظور درمان نقرس، سطوح بالای اسید اوریک در بدن که ناشی از...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس