منو

روز: 13 فروردین 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 فروردین 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به رگ های واریسی در کیسه بیضه، واریکوسل گفته می شود. شما ممکن است...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس