منو

روز: 22 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

22 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

واریکوسل زمانی رخ می دهد که رگ های درون کیسه بیضه بر اثر تجمع...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس