منو

روز: 31 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

31 اردیبهشت 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مثانه ی شما مانند یک مخزن نگهداری مواد زائد است. زمانی که مثانه پر...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس