منو

روز: 9 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

9 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زخم یا تاول آلت تناسلی می تواند به دلایلی مانند آسیب ناشی از پوشیدن...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس