منو

روز: 24 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

24 خرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آیا خون در مدفوع نشان از سرطان است؟ سرطان روده ی بزرگ (یا کولورکتال)...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس