منو

روز: 7 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

7 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل تناسلی، زائده های گوشتی کوچک و برجسته ای هستند که در ناحیه تناسلی،...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس