منو

روز: 17 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

17 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل تناسلی شایع ترین عفونت قابل انتقال در رابطه جنسی است، که می‌تواند روی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس