منو

روز: 19 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

19 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در مرحله ی اول CKD، آسیب به کلیه ها خفیف است. کلیه های شما...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس