منو

روز: 24 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

24 تیر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بی اختیاری ادرار بعد از عمل، از شایع ترین عوارض بی حسی نخاعی می...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس