منو

روز: 13 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

قرص فنازوپیریدین، نوعی داروی مسکن است که روی قسمت پایین مجرای ادراری (مثانه و...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس