منو

روز: 25 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

25 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بیماری کلیه پلی کیستیک (PKD) به اختلالی گفته می شود که روی کلیه ها...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس