منو

روز: 30 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

30 مرداد 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

در حالی که حباب دار شدن ادرار به صورت گاه به گاه امکان پذیر...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس