منو

روز: 13 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

13 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ابتلا به زگیل تناسلی از طریق تماس جنسی با فرد آلوده به ویروس اتفاق...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس