منو

روز: 16 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

16 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تورم ها یا توده های بیضه معمولا خوش خیم و غیر سرطانی هستند. با...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس