منو

روز: 22 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

22 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل تناسلی رایج ترین بیماری مقاربتی جنسی است. درمان مناسب می تواند زگیل تناسلی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس