منو

روز: 26 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

26 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پروستات (که اغلب به آن نقطه P نیز گفته می شود) یک غده عضلانی...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس