منو

روز: 6 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

6 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

داپوکستین 60 یک داروی ایمن و موثر است که برای درمان زود انزالی در...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس