منو

روز: 27 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

27 مهر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فتق ناف، یک بیرون زدگی غیرطبیعی است که اغلب اوقات شما ممکن است در...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس