منو

روز: 10 آبان 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

10 آبان 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

زگیل تناسلی فشار زیادی به بدن وارد می کند. از این جهت، در صورت...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس