منو

روز: 14 آبان 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

14 آبان 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

به گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها، درمان سریع عفونت ادراری (UTI)...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس