منو

روز: 1 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

1 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درد کشاله ران به ناراحتی در ناحیه ی بین انتهای شکم تا ابتدای پاها...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس