منو

روز: 19 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

19 آذر 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گاهی اوقات ممکن است متوجه برجستگی های ریزی در ناحیه تناسلی خود شوید. این...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس