منو

روز: 20 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

20 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سوند ادراری یک لوله انعطاف پذیر است که برای خروج ادرار و تخلیه مثانه...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس