منو

روز: 25 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

25 دی 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

عمل واریکوسل دارای برخی عوارض احتمالی مثل کبودی، عفونت، درد، حساسیت به لمس در...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس