منو

روز: 23 بهمن 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

23 بهمن 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

درد بیضه می تواند دلایل متعددی مانند آسیب تروماتیک، سنگ کلیه، فتق، عفونت و...

آدرس مطب

تهران – جنب بیمارستان آتیه – ساختمان پزشکان آتیه – طبقه ۴

شماره تماس