عنوان سوال - افزایش کراتین براثرعفونت کلیه

0
0
13 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
یک آقای 75سااه باناراحتی قلبی وقند وپروستات دچار عفونت کلیه شده و کراتین خون بالا رفته و دیالیز میشود .آیا عفونت کلیه درمان شود و کراتین که 17شده و دیالیز میشود ممکن است فرد دیگر دیالیز نشود وخوب شود
پاسخ دکتر
سلام با احتمال کم